Digital Radio DAB

Přejít na obsah

Co je Digital Audio Broadcasting ?


Digital Audio Broadcasting (DAB) je digitální rozhlasová technologie pro plošné vysílání rozhlasových stanic.
Ve formátech DAB, DAB+ a DMB je ve světě šířeno již více než 1500 rozhlasových programů a multimediálních služeb.

DAB je způsob šíření signálu podobný jako u digitální televize DVB-T. DAB+ je přibližně dvakrát efektivnější než DAB díky použití audio kodeku AAC+. Na trh byl uveden v roce 2007 a má vyšší odolnost kvality příjmu i při ne zcela ideálních podmínkách. Stejně jako DVB-T umožňuje DAB v rámci jednoho multiplexu vysílat několik desítek stanic s různým datovým tokem dle zaměření (menší u mluveného slova, větší a tím kvalitnější u vážné nebo třeba rockové hudby). Nástup DAB je příležitost i pro menšinové hudební žánry, jak se dostat k posluchačům.

Přednosti systému:
· Kvalitní zvuk, srovnatelný s poslechem CD
· Jednoduchá volba programu
· Výborný mobilní příjem
· Doprovodná multimediální data
· Rozšíření programové a žánrové nabídky
· Energetická úspora oproti FM vysílání

Základní princip:
· Kódování zvuku MPEG 2 (DAB) nebo MPEG 4 (DAB+)
· Modulace OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
· Využívá III. televizní pásmo (174 - 230 MHz)

  
nebo v pásmo L (1452 - 1492 MHz)
· V jednom multiplexu může být 6 - 2
0 programů (podle kódování)


Základní parametry systému DAB

1)

Způsob přenosu OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
- jedná se o
širokopásmovou modulaci využívající kmitočtové dělení kanálu
- spočívá v použití několika subnosných kanálů které jsou dále modulovány dle potřeby (QPSK, DQPSK)
- umožňuje použítí jednofrekvenční sítě SFN (Single Frequency Network)
- OFDM je standard pro DAB a DVB (používá se např. i pro ADSL)

2)

Šířka pásma - 1,536 MHz

3)

Přenosová rychlost - 1,8 Mb/s

4)

Vysílací frekvence  
III Band (174 230 MHz) - pásmo rozděleno na kanály 5 (A - D) 13 ( A - F)
L  Band ( 1452
1492 MHz) - pásmo rozděleno na kanály LA - LP


5)

Podpora přenosu dat - doplňkové informace
EPG - Elektronický průvodce programy
BWS - Broadcast Web Site (stránky HTML)
DL - Dynamic Label (text)
SLS - Slide Show (obrázky)
IP - IP tunneling
dále Video, Java aplikace, Prezentace
TPEG (Traffic Information) dopravní informace pro navigační systémy
    - RTM (Road Traffic Message) silniční provoz
    - PTI (Public Transport Info) veřejná doprava
    - LOC (Localization) poloha vozidla
       ve stádiu vývoje:
    - PKI (Parking Information) info o parkování
    - CTT ( Congestion Travel Time) doby dojezdu
    - TEC (Traffic Event Compact) stručné dopr. Info
    - WEA (Weather) informace o počasí

6)

Audio kodek
DAB   kodek MPEG 1 Layer2
          - v multiplexu možno umístit 5-10 rozhlasových programů (cca 192 kbit/s)
DAB+
kodek AAC+ HE AAC v.1/2 (od roku 2007)
          - v multiplexu možno umístit 15-20 programů (cca 72
96 kbit/s )

DAB+ je zpětně kompatibilní s DAB (opačně bohužel ne)


Digitální multiplex

Jak vlastně vypadá a z čeho se skládá Digitální rozhlasový multiplex, můžete vidět na následujícím obrázku.

FIC (Fast Information Channel)
- Základní informace o Multiplexu

         
MCI (Multiplex Configuration Information)
                   - obsahuje všechny služby, které jsou k dispozici v souboru DAB
                   a definuje, jak jsou rozděleny do dílčích kanálů a servisních dílů.
         SI (Service Information)
                   - jazyk programu, datum a čas, číslo programu, typ programu, regionální identifikace,
                   informace FM a AM služeb, informace o frekvenci, identifikační údaje  vysílače, atd.
         TMS (Traffic Message Channel ) & EWS
                   - kanál pro dopravní informace.


MSC (Main Service Chanel)
- Hlavní kanál služby - používá pro přenos audio a datových služeb

         Stream mode
         
LFA
(  Logical Frame Alignment)
         PAD (Program Associated Data)
                   - používá se k prěnosu informací souvisejících s vysílaným programem.
                     Názvy vysílaných programu, názvy a texty hudebních nahrávek, reklamy spolu s obrázky apod.
         FEC (Forward Error Correction)
                   - vnější ochranu proti chybám a pro zvýšení chybové odolnost DAB doručení dat.
         
         Packet mode
        
MOT Protokol
                   
- Protokol zajišťuje přenos multimediálních objektu s využitím všech transportních mechanizmů
                   poskytovaných systémem DAB.
         TDC (Transparent data Channel)
         IP (Internet Protocol)

Od provozovatele k posluchači.

Praktické využití multiplexu (DAB / DAB+ / DAB DAB+ / DAB DAB+ DMB)

Multiplex s různým datovým tokem.

Návrat na obsah