Digital Radio DAB

Přejít na obsah

Co je Digital Audio Broadcasting ?


Digital Audio Broadcasting (DAB) je digitální rozhlasová technologie pro plošné vysílání rozhlasových stanic.
Ve formátech DAB, DAB+ a DMB je ve světě šířeno již více než 2 700 rozhlasových programů a multimediálních služeb.

DAB je způsob šíření signálu podobný jako u digitální televize DVB-T. DAB+ je přibližně dvakrát efektivnější než DAB díky použití audio kodeku AAC+. Na trh byl uveden v roce 2007 a má vyšší odolnost kvality příjmu i při ne zcela ideálních podmínkách. Stejně jako DVB-T umožňuje DAB v rámci jednoho multiplexu vysílat několik desítek stanic s různým datovým tokem dle zaměření (menší u mluveného slova, větší a tím kvalitnější u vážné nebo třeba rockové hudby). Nástup DAB je příležitost i pro menšinové hudební žánry, jak se dostat k posluchačům.

Přednosti systému:
· Kvalitní zvuk bez šumu
· Jednoduchá volba programu
· Výborný mobilní příjem
· Doprovodná multimediální data
· Rozšíření programové a žánrové nabídky
· Energetická úspora oproti FM vysílání

Základní princip:
· Kódování zvuku MPEG 2 (DAB) nebo MPEG 4 (DAB+)
· Modulace OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
· Využívá III. televizní pásmo (174 - 230 MHz)

  
nebo v pásmo L (1452 - 1492 MHz)
· V jednom multiplexu může být 6 - 2
0 programů (podle kódování)


Základní parametry systému DAB

1)

Způsob přenosu OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
- jedná se o
širokopásmovou modulaci využívající kmitočtové dělení kanálu
- spočívá v použití několika subnosných kanálů které jsou dále modulovány dle potřeby (QPSK, DQPSK)
- umožňuje použítí jednofrekvenční sítě SFN (Single Frequency Network)
- OFDM je standard pro DAB a DVB (používá se např. i pro ADSL)

2)

Šířka pásma - 1,536 MHz

3)

Přenosová rychlost - 1,8 Mb/s

4)

Vysílací frekvence  
III Band (174 230 MHz) - pásmo rozděleno na kanály 5 (A - D) 13 ( A - F)
L  Band ( 1452
1492 MHz) - pásmo rozděleno na kanály LA - LP


Seznam kanálů pro DAB / DAB+    (III - pásmo)

Kanál
Frekvence
Kanál
Frekvence
Kanál
Frekvence
Kanál
Frekvence
5A
174,928 MHz
5B
176,640 MHz
5C
178,352 MHz
5D
180,064 MHz
6A
181,936 MHz
6B
183,648 MHz
6C
185,360 MHz
6D
187,072 MHz
7A
188,928 MHz
7B
190,640 MHz
7C
192,352 MHz
7D
194,064 MHz
8A
195,936 MHz
8B
197,648 MHz
8C
199,360 MHz
8D
201,072 MHz
9A
202,928 MHz
9B
204,640 MHz
9C
206,352 MHz
9D
208,064 MHz
10A
209,936 MHz
10B
211,648 MHz
10C
213,360 MHz
10D
215,072 MHz
11A
216,928 MHz
11B
218,640 MHz
11C
220,352 MHz
11D
222,064 MHz
12A
223,936 MHz
12B
225,648 MHz
12C
227,360 MHz
12D
229,072 MHz
13A
230,784 MHz
13B
232,496 MHz
13C
234,208 MHz
13D
235,776 MHz
13E
237,488 MHz
13F
239,200 MHz
Seznam kanálů pro DAB / DAB+    (L - pásmo)

Kanál
Frekvence
Kanál
Frekvence
Kanál
Frekvence
Kanál
Frekvence
LA
1452,960 MHz
LB
1454,672 MHz
LC
1456,384 MHz
LD
1458,096 MHz
LE
1459,808 MHz
LF
1461,520 MHz
LG
1463,232 MHz
LH
1464,944 MHz
LI
1466,656 MHz
LJ
1468,368 MHz
LK
1470,080 MHz
LL
1471,792 MHz
LM
1473,504 MHz
LN
1475,216 MHz
LO
1476,928 MHz
LP
1478,640 MHz

5)

Podpora přenosu dat - doplňkové informace
EPG - Elektronický průvodce programy
BWS - Broadcast Web Site (stránky HTML)
DL - Dynamic Label (text)
SLS - Slide Show (obrázky)
IP - IP tunneling
dále Video, Java aplikace, Prezentace
TPEG (Traffic Information) dopravní informace pro navigační systémy
    - RTM (Road Traffic Message) silniční provoz
    - PTI (Public Transport Info) veřejná doprava
    - LOC (Localization) poloha vozidla
       ve stádiu vývoje:
    - PKI (Parking Information) info o parkování
    - CTT ( Congestion Travel Time) doby dojezdu
    - TEC (Traffic Event Compact) stručné dopr. Info
    - WEA (Weather) informace o počasí

6)

Audio kodek
DAB   kodek MPEG 1 Layer2
          - v multiplexu možno umístit 5-10 rozhlasových programů (cca 192 kbit/s)
DAB+
kodek AAC+ HE AAC v.1/2 (od roku 2007)
          - v multiplexu možno umístit 15-20 programů (cca 72
96 kbit/s )

DAB+ je zpětně kompatibilní s DAB (opačně bohužel ne)


Digitální multiplex

Jak vlastně vypadá a z čeho se skládá Digitální rozhlasový multiplex, můžete vidět na následujícím obrázku.

FIC (Fast Information Channel)
- Základní informace o Multiplexu

         
MCI (Multiplex Configuration Information)
                   - obsahuje všechny služby, které jsou k dispozici v souboru DAB
                   a definuje, jak jsou rozděleny do dílčích kanálů a servisních dílů.
         SI (Service Information)
                   - jazyk programu, datum a čas, číslo programu, typ programu, regionální identifikace,
                   informace FM a AM služeb, informace o frekvenci, identifikační údaje  vysílače, atd.
         TMS (Traffic Message Channel ) & EWS
                   - kanál pro dopravní informace.


MSC (Main Service Chanel)
- Hlavní kanál služby - používá pro přenos audio a datových služeb

         Stream mode
         
LFA
(  Logical Frame Alignment)
         PAD (Program Associated Data)
                   - používá se k prěnosu informací souvisejících s vysílaným programem.
                     Názvy vysílaných programu, názvy a texty hudebních nahrávek, reklamy spolu s obrázky apod.
         FEC (Forward Error Correction)
                   - vnější ochranu proti chybám a pro zvýšení chybové odolnost DAB doručení dat.
         
         Packet mode
        
MOT Protokol
                   
- Protokol zajišťuje přenos multimediálních objektu s využitím všech transportních mechanizmů
                   poskytovaných systémem DAB.
         TDC (Transparent data Channel)
         IP (Internet Protocol)

Od provozovatele k posluchači.

Praktické využití multiplexu (DAB / DAB+ / DAB DAB+ / DAB DAB+ DMB)

Multiplex s různým datovým tokem.

Návrat na obsah